Služby

Daňová a účetní kancelář v centru Kladna s dlouholetou tradicí nabízí služby v oblasti účetnictví a daní.

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti účetnictví a daní:

 • Vedení daňové evidence - deník daňové evidence, kniha pohledávek, závazků, evidence majetku, evidence pro účely zákona o DPH, kontrola správnosti daňových dokladů...
 • Vedení účetnictví - kompletní zaúčtování dokladů, kontrola správnosti daňových dokladů, sestavení účetní závěrky, kniha pohledávek, závazků, interní doklady, rozvaha, výsledovka, evidence majetku, evidence pro účely zákona o DPH.
 • Mzdy – kompletní zpracování mezd, personální agendy, pracovní smlouvy, přihlášky a odhlášky, pracovní řády, měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ), roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců, evidenční listy, mzdové listy, vnitřní směrnice. Česká legislativa ukládá zaměstnavatelům rozsáhlé evidenční a registrační povinnosti. Mzdová oblast je velmi častým předmětem kontroly ze strany finančních úřadů, OSSZ (PSSZ), inspektorátu práce, či zdravotních pojišťoven, v neposlední řadě i zdrojem pracovně právních sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, proto je třeba této oblasti věnovat velkou pozornost.
 • Specializace na agentury práce.
 • Zpracování veškerých typů daňových přiznání a hlášení např. k dani z příjmů fyzických i právnických osob, k DPH, výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a) zákona o DPH, souhrnné hlášení, přiznání k dani silniční, darovací, k dani z nemovitostí...
 • Daňové poradenství, písemná stanoviska k daňovým problémům, poradenství on-line (daňový poradce provádí průběžné daňové poradenství dle potřeb klienta na základě zaslaných dotazů - emailem, faxem, poštou, telefonicky). Cena je stanovena v těchto případech dohodou - měsíčním paušálem nebo individuálně dle rozsahu a náročnosti dotazu. Stálí klienti na vedení účetnictví a daňové evidence mají poradenství zdarma.
 • Průběžný daňový dohled dle potřeb klienta – daňový poradce navštěvuje (zejména u větších firem) klienta ve sjednaných termínech, kontroluje zpracování účetnictví, daňové evidence v průběhu roku a řeší účetní a daňové problémy s cílem co nejlepší a nejsprávnější optimalizace daňových povinností a prevence chyb.
 • Odklad daně z příjmů do 30.6. – služba odkladu daně umožňuje pozdější termín splnění daňové povinnosti například z důvodu odložení platby daně na pozdější období, získání více času na kontrolu účetnictví a optimalizace daňového přiznání, ale i z  důvodů organizačních a náhlých účetních problémů.
 • Spolupráce s právnickou kanceláří v oblasti smluv a poradenství – výhodou je vzájemné doplňování znalostí odborníků v daňové a právní problematice.
 • Zastupování klientů na úřadech (FÚ, ZP, OSSZ) - šetříme Váš čas a nervy.
 • Vlastní svoz dokladů.

Firma má uzavřené pojištění odpovědnosti.

Ceník

Předběžný ceník zašleme na vyžádání. S klienty jednáme o ceně vždy individuálně na základě konkrétních podmínek.

Pro stálé klienty, kterým vedeme celoročně účetnictví nebo daňovou evidenci, je odklad daně z příjmů do 30.6. zdarma.

Klasická verze Mobilní verze